آزمون تعیین سطح

لطفاً قبل از شرکت در دوره، حتماً در آزمون تعیین سطح زیر شرکت کنید. سطح دوره های کافه انگلیسی بر اساس استاندارد CEFR دانشگاه کمبریج تعریف شده است.

توضیحات

​آزمون تعیین سطح ​کافه انگلیسی برگرفته از آزمون ​دانشگاه کمبریج برای ارزیابی سطوح زبان انگلیسی ​بر پایه استاندارد CEFR اتحادیه اروپاست. این آزمون شامل 25 سوال چند گزینه ای و بدون محدویت زمانی ​است. توجه داشته باشید که برای اتمام آزمون باید به تمام سوالات پاسخ دهید.